Books

 1. Jeroen van der Heijden (2017) Innovations in Urban Climate Governance: Voluntary Programs for Low-Carbon Buildings and Cities. Cambridge: Cambridge University Press.

 2. Jeroen van der Heijden (2014) Governance for sustainability and resilience: Responding to climate change and the relevance of the built environment. Cheltenham: Edward Elgar.

 3. Jeroen van der Heijden (2009) Building regulatory enforcement regimes. Amsterdam: IOS Press.

 4. Jeroen van der Heijden (2009) De voor- en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht. (The pros and cons of privatizing the enforcement of public building codes) The Hague: Stichting Instituut voor Bouwrecht (Dutch commercial version of doctorate thesis).

 5. Jeroen van der Heijden (2008) Competitive Enforcement. Amsterdam: IOS Press.

 

Book chapters

 1. Jeroen van der Heijden (forthcoming 2018) The new governance for low-carbon buildings: Mapping, exploring, interrogating IN: Richars Lorch et al.. (Ed) Building Governance and Climate Change. Milton Park: Routledge.

 2. Jeroen van der Heijden (forthcoming 2018) City and Subnational Governance: High Ambitions, Innovative Instruments and Polycentric Collaborations? IN: Andrew Jordan et al.. (Ed) Governing Climate Change: Polycentricity in Action. Cambridge: Cambridge University Press.

 3. Jeroen van der Heijden (2018) Hybrid governance for low-carbon building development and transformation: Lessons from the United States. IN: Sara Wilkinson. (Ed) Handbook for Sustainable Real Estate. Milton Park: Routledge, 55-69.

 4. Adriana Sanchez, Paul Ozmonf and Jeroen van der Heijden (2018) Resilient Policies for Wicked Problems: Increasing Resilience in a Complex and Uncertain World through Information Integration. IN: Adriana Sanchez et.al.. (Ed) Integrating Information in Built Environments. Abingdon: Routledge, 35-51

 5. Jeroen van der Heijden (2017) Urban Sustainability and Resilience. IN: Peter Drahos. (Ed) Regulatory Theory: Foundations and Applications. Canberra: ANU Press, 725-740

 6. Jeroen van der Heijden (2016) Networked enforcement. IN: Sara Drake and Melanie SMith (Eds) New Directions in the Effective Enforcement of EU Law & Policy. Cheltenham: Edward Elgar, 77-104.

 7. Jeroen van der Heijden (2014) Selecting cases and inferential types in comparative public policy research. IN: Isabelle Engeli and Christine Rothmayr. (Eds) Comparative Policy Studies: Conceptual and Methodological Challenges. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 35-56.

 8. Ernst ten Heuvelhof and Jeroen van der Heijden (2011) Onderzoekscommissies en evaluatierapportages. Noord/Zuidlijn Amsterdam(On research committees and evaluation reports) IN: PMB/Leerhuis. ( Achter de werkelijkheid van projecten. (The reality of projects) Amsterdam: PBM, 50-67.

 9. Jeroen van der Heijden (2011) Duurzaamheid van de gebouwde omgeving. Positieve geluiden na enig pessimisme(Sustainability of the built environment. Some positive insights after much critique) IN: PMB/Leerhuis. ( Achter de werkelijkheid van projecten. (The reality of projects) Amsterdam: PBM, 18-33.

 10. Jeroen van der Heijden (2011) Regels en gewoonten. Boodschap en werkelijkheid(Regulation and norms. Message and reality) IN: PMB/Leerhuis. ( Achter de werkelijkheid van projecten. (The reality of projects) Amsterdam: PBM, 8-15.

 11. Jeroen van der Heijden, Bertien Broekhans and Ernst ten Heuvelhof(2010) Verwachtingsmanagement in de kolommenstructuur: In de polder domineerde de vraag: mag het een onsje minder? (Expectations in implementing the EU Water Framework Directive) IN: Sonja van der Arend, S. et. al. Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water. (Implementing the European Water Framework Directive: Ten Years After) The Hague: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Management, 81-90

 12. Bertien Broekhans, Jeroen van der Heijden and Ernst ten Heuvelhof(2010) Convergerende planning en ontkoppeling van beleid: mag het een onsje meer zijn? (The Dutch implementation process of the EU Water Framework Directive) IN: Sonja van der Arend, S. et. al. Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water. (Implementing the European Water Framework Directive: Ten Years After) The Hague: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Management, 91-100

 13. Jitske de Jong & Jeroen van der Heijden (2010) Vernieuwing door samenwerking. (Public-private collaboration in building control) IN: Monica Chao-Duivis, et.al. Alleen Samen. (Only in Collaboration) The Hague: SBR, 57-66